Sotsiaaldemokraatide 10 põhilubadust Euroopa Parlamendi valimistel

Meil on põhjalik valimisprogramm, et seista Eesti julgeoleku ja tugeva Euroopa eest. Toome järgnevalt välja kümme kõige olulisemat mõtet:

1. Loome Euroopa kaitsevoliniku positsiooni, et Euroopa Liit oleks kaitseküsimustes ühtne ja suudaks oma liikmesriikide julgeoleku tagada.

2. Eesti on Euroopa idapiir – suurendame koos liitlastega piiriturvalisust ja arendame droonikaitset.

3. Suurendame digipädevust ja hoiame internetiühiskonna turvalisena. Kontrollime, et ülemaailmsed suurfirmad ei kuritarvitaks meie inimeste isikuandmeid.

4. Kiirendame üleminekut keskkonnasäästlikule majandusele. Kindlustame perede ja ettevõtete varustamise soodsa rohelise elektriga. Tagame õiglase ülemineku toetused põllumeestele ja kaevuritele.

5. Tagame alampalga tõusu 50%-ni keskmisest palgast aastaks 2027. See suurendab ka teiste madala või keskmise palgaliste töötajate sissetulekuid, kasvatab pensioneid ja vähendab soolist palgalõhet. Tagame sotsiaalsed garantiid ka platvormitöötajatele.

6. Kindlustame taskukohaste kvaliteetsete ravimite ja arstiabi kättesaadavuse.

7. Toetame tasuvate töökohtade loomist ja teenuste kättesaadavust ka väljaspool suuremaid linnu. Arendame ühendusteid ja ühistransporti.

8. Eesti toidujulgeoleku tagamiseks toetame kohalikku põllumeest õiglasemalt ja vähendame bürokraatiat.

9. Tagame võrdõiguslikkuse igas eluvaldkonnas. Teeme avaliku sektori palgad läbipaistvaks, et kaotada sooline palgalõhe.

10. Võimaldame igal üliõpilasel vähemalt pool aastat välismaal õppida. Toetame õppepraktika tasustamist.

 

Vali vabadus, õiglus, julgeolek!

Loe edasi siit

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!