Vabadus, õiglus, julgeolek.

Valik, mis meil eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel tuleb langetada, on üks viimaste aegade kaalukamaid. Venemaa verise agressioonisõja tulemus Ukrainas on endiselt vaekausil, lisaks raputavad Euroopat ja kogu maailma endiselt majandus-, tervise- ja kliimakriisi mõjud. Euroopa ei tohi jääda majanduse arendamisel, tasuva töö pakkumisel, julgeoleku tagamisel ja demokraatia kaitsmisel tagasihoidlikuks või killustatuks. Neil valimistel on kaalul ei vähem ega rohkem kui Eesti ja Euroopa tulevik. Vaatamata osade poliitiliste jõudude sõnavõttudele ja katsetele väita teistpidist, peab Euroopa Liidu eesmärk jätkuvalt olema Euroopa julgeoleku kindlustamine ning eurooplaste heaolu ja turvatunde tagamine.

Sotsiaaldemokraatide programm Eesti ja Euroopa jaoks tugineb kolmele kesksele väärtusele. Need on VABADUS, ÕIGLUS ja JULGEOLEK.

Sotsiaaldemokraadid on keerulisel ajal usaldusväärne valik. Me oleme oma tegudega tõestanud, et me ei karda rääkida tõtt ega unusta oma lubadusi, et me ei ole valmis võimestama äärmuslasi ega tegema kompromisse nendega, kes ei austa vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse põhimõtteid. Iga sotsiaaldemokraatidele antud hääl on samm vabama, õiglasema ja turvalisema Euroopa suunas!

Mille eest seisame:

Me soovime elada vabade inimestena vabas ühiskonnas, see on aga kestlikult võimalik vaid vabas maailmas. Täna on vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse alused tõsise surve all. Väljastpoolt ohustavad meie vabadust totalitaarsed jõukeskused, seestpoolt populismile ja äärmusideoloogiatele rajatud poliitilised jõud. Sotsiaaldemokraadid kaitsevad vaba ja demokraatlikku ühiskonda ning õigusriikluse põhimõtteid, seistes kartmatult vastu diskrimineerimisele, viha õhutamisele ja inimeste õiguste põhjendamatule piiramisele. Sama kindlalt seisame vabaduse kaitsel maailmas, toetades kõigi vahenditega agressiooni ohvriks langenud Ukrainat ning kõiki teisi, kelle vabadusi ja inimõigusi kus tahes maailma paigas jalge alla tallatakse.

Võimu ükskõiksus kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete toimetulekumurede suhtes teeb neist ühiskonnaliikmetest kerge saagi populistidele ja äärmusideoloogiatele. Sotsiaaldemokraadid usuvad, et iseäranis keerulistes ja kiiresti muutuvates oludes on nii Eesti valitsuse kui ka Euroopa Liidu institutsioonide esmane kohus tagada piisav toetus ja turvatunne neile, kes kriisides kõige valusamalt pihta saavad. Olgu tegu julgeoleku-, energia-, tervise- või toimetulekukriisiga, Euroopa kollektiivne tugevusvaru on piisav, et tagada igaühele piisav turvatunne ja arenguvõimalused. Sidusam ühiskond ja solidaarsem Euroopa aitavad meid paremini kaitsta populismi pealetungi eest ja annavad meile eelised üleilmses konkurentsis.

Totalitaarsete režiimide kasvav agressiivsus näitab, et vabaduse kaitsmiseks ei piisa vaid heast sõnast. Selleks et suuta keerulises julgeolekuolukorras vaenlasi heidutada ja euroopalikke põhiväärtusi ja vabadusi kaitsta, peab Euroopa olema ka sõjaliselt võimekam. Eesti sotsiaaldemokraadid seisavad kindlalt selle eest, et Eestil ja kogu Euroopal oleks piisavalt jõudu ja poliitilist valmisolekut kiiresti ja tõhusalt reageerida mis tahes ohule, mis ähvardab Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut ja rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Me ei lase äärmuslastel koos konservatiividega lõhkuda Euroopa üksmeelt ja demokraatiat. Ainult nii on Eesti julgeolek tagatud!”

 

Marina Kaljurand, Euroopa Parlamendi liige