Meie seisukohad

Hariduse ja teaduse toetamine on investeering tulevikku, mis tagab Eestile targa rahva ja tulevikutöökohad. Eesti inimeste konkurentsivõime tõstmiseks toetame kõrghariduse rahvusvahelistumist ja välismaal õppimise võimaluste laienemist. Lisaks toetame inimeste võimalusi enesetäiendamiseks, et kogemus tööturul käiks käsikäes elukestva õppega ja võimalusega soovi korral ette võtta karjääripööre.

* Suurendame Euroopa Liidu investeeringuid haridusse, koolitusse ja elukestvasse õppesse ning võtame suuna bürokraatia vähendamisele.

* Kindlustame rohkem vahendeid haridusasutustele erivajadustega noorte koolitamiseks.

* Laiendame õpirände programme, et igal üliõpilasel, sh erivajadusega üliõpilasel, oleks võimalus vähemalt pool aastat õppida või praktikal käia välisriigis.

* Toetame ERASMUS+ programmi laiendamist ja täiendavate rahaliste vahendite leidmist.

* Toetame praktika tasustatavaks muutmist.

* Panustame kõrghariduse rahvusvahelistumisse, toetades Euroopa Liidu kõrgkoolide vahelist koostööd ja võrgustike (Euroopa Ülikoolide) loomist ning välistudengite kaasamist.

* Muudame kõrghariduse diplomite tunnustamise automaatseks kogu ELis.

* Suurendame Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist ning toetame tehnoloogilist arengut kiirendavate teadussuundade kõrval ka neid, mis aitavad inimestel muutusteks ette valmistuda ja nendega kohaneda.

* Toetame üliõpilaste vaimse tervise programmi „Students at Risk“ laiendamist ning riikliku rahastuse leidmist.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Euroopa algab Eesti idapiirilt. Me oleme tugevad, kui ühiskond on ühtne ja euroopameelne.”

Katri Raik, endine Narva linnapea