Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammiga saavad hõlpsasti tutvuda nii vaegnägijad kui kerge intellektipuudega inimesed

Sotsiaaldemokraadid tegid oma Euroopa Parlamendi valimiste programmi hõlpsasti kättesaadavaks nii kerge intellektipuudega inimestele kui ka vaegnägijatele, kes saavad seda kuulata erakonna kodulehel. Lihtsa keele olulisusest ja kuidas valimisprogramm lihtsasse keelde sai rääkisid Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand, riigikogu liige Tanel Kiik, Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja Helle Känd ning MTÜ Vaimupuu tegevjuht Kerttu Rakke.

„Intellektipuudega inimene, nagu me kõik, vajame selget sõnumit, arusaadavat ja turvalist teksti ning ausust ja ausat otsekõnet. Sageli aga puutume kokku keerukate väljendite ja tekstide ülesehitusega. Kõige keerukamaks võib pidada seaduste ja määruste tekste. Need peaksid olema ühtemoodi arusaadavad kõigile inimestele, kuid tihti vajame nende mõistmiseks spetsialisti abi. Tegelikult võiks võtta suuna selle poole, et enamik tekste oleks lihtsasti arusaadavad. See aitaks kõigil, eelkõige intellektipuudega inimestel, ühiskonnas paremini hakkama saada,“ ütles arst ja Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja Helle Känd.

„Meie jaoks on väga olulised ligipääsetavuse küsimused ja puuetega inimeste laiem kaasamine ühiskonnaellu. See hõlmab ka puuetega inimeste paremat ligipääsu infole. Seetõttu tegid sotsiaaldemokraadid esmakordselt Eestis oma poliitilise programmi hästi kättesaadavaks ka kerge intellektipuudega inimestele, kes saavad nüüd soovi korral lugeda või kuulata lihtsasse keelde tõlgitud teksti,“ ütles Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand.

Valimisprogrammi toimetas lihtsasse keelde MTÜ Vaimupuu. Ühingu tegevtoimetaja Kerttu Rakke sõnul on tegemist esimese Eestis lihtsasse keelde tõlgitud valimisprogrammiga. „Selle tõlketöö käigus tõlkisime esmakordselt lihtsasse keelde ka mitmeid poliitika ja Euroopa Liiduga seotud mõisteid. Nende mõistete selgitusi on kõigil võimalik edaspidi kasutada ka teiste lihtsas keeles tekstide juures,“ ütles Kerttu Rakke.

Kerttu Rakke lisas, et lihtsasse keelde tõlkimine on alati meeskonnatöö, kus oluline roll on testijatel. Lihtsas keeles valimisprogrammi testisid Rapla Hooldekeskuse Vahtra Tugikeskuse kliendid ja Vana-Vigala TTK erivajadusega õpilased.

Kerge intellektipuudega inimestele arusaadav valimisprogramm on leitav siit: https://valimised.sotsid.ee/programm/

Ennekõike vaegnägijatele mõeldes lugesid europarlamenti kandideerivad sotsiaaldemokraadid erakonna 2024. aasta valimisprogrammi ka sisse, mida on hea kuulata Spotify keskkonnas: https://open.spotify.com/show/5GLCmrpIyaxIV2h9vbQVe8

Programmi “Kaljukindel valik! Vabadus, õiglus, julgeolek” sobib kuulata ka trenni tehes või koeraga jalutades.

Mis on lihtne keel?

Lihtne keel on keele-kasutus,
millest saab aru kerge intellektipuudega inimene.

Lihtsas keeles tekst on tavaliselt
pikema teksti kokku-võte,
kus on kirjas kõige olulisem info.

Selle rahvusvahelise märgiga tähistatud tekst on lihtsas keeles.