PRIIT LOMP: pole teada ega näha, mis on ühe või teise pakutud kärpe taga – see on probleem

Esmalt tuleb öelda, et sotsiaaldemokraadid ei pea käimasolevat lisaeelarve tegemise viisi mõistlikuks. Eelarvet ei saa kokku panna telefoni teel, memosid saates ega ajakirjanduse vahendusel. Valitsusliikmed ja koalitsiooninõukogu peaksid reaalselt kogunema, et lisaeelarvet meeskonnana arutada. On mõistetav, et poliitikud tahavad teha kampaaniat ja rahvakohtumisi, aga negatiivne lisaeelarve peaks olema hetkel prioriteetsem kui mõni vähem ajakriitiline maakonnavisiit.

Meie jaoks on probleemiks see, et pole teada ega näha, mis on ühe või teise pakutud kärpe taga – sotsiaaldemokraadid ei ole valmis pimesi Exceli tabeli numbreid heaks kiitma. Muret teevad sotsiaalvaldkonna kärped, mille sisu me ei tea – kindlasti ei nõustu sotsiaaldemokraadid puuetega inimeste toetuste vähendamisega, nagu me ei ole nõus pensionite külmutamisega.

Suured küsimärgid on ka siseministeeriumi eelarve kohal. Siin tuleb sajaprotsendiliselt nõus olla president Alar Karisega, kes ütles, et meie julgeolekut tagavad kaitse-eelarve kõrval ka siseministeeriumi haldusala asutused. Olukorras, kus Venemaa on muutumas järjest ohtlikumaks, on kärped sisekaitse vallas inimeste turvalisuse arvel lubamatud. Värskeks näiteks on juhtum, kus Venemaa hakkas Narva jõel poisid eemaldama. Nii meie piiri valvamise, Venemaa mõjutustegevuse kui laiemalt sisejulgeolekuga tegelevad esmajärjekorras just siseministeeriumi haldusala töötajad

Sotsiaaldemokraadid toetavad lisaeelarve tegemist – see on möödapääsmatu riigi tänases rahalises seisus. Bürokraatiat ja ebamõistlikke tegevusi on võimalik koomale tõmmata. Kulude kärpimise kõrval tuleb tegeleda ka tulude poolega, sealhulgas kõrgepalgaliste maksustamise või võimalike varamaksudega jõukamale osale ühiskonnast.

Viimastel nädalatel on ka meie valitsuspartnerite ridadest kosta sarnaseid mõtteid, mis loodetavasti näitab, et ka meie partnerid hakkavad mõistma, et riiki jõukaks kärpida ei saa ning maksuraha ei ole võimalik koguda neilt, kelle palgad on väikesed ja kellel on niigi keeruline hakkama saada.

Priit Lomp: pole teada ega näha, mis on ühe või teise pakutud kärpe taga – see on probleem