Euroopa Parlamendi valimistel on kaalul Ukraina võit ja Euroopa tulevik

Eestil täitub 1. mail 20 aastat Euroopa Liidu liikmena. Me oleme riigi ja rahvana Euroopa Liiduga ühinemisest palju võitnud ning andnud ka oma panuse tugevama ja õiglasema Euroopa ehitamiseks. Täna on vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse alused tõsise surve all. Väljastpoolt ohustavad meie vabadust totalitaarsed jõukeskused, seestpoolt populismile ja äärmusideoloogiatele rajatud poliitilised jõud. 

Sotsiaaldemokraadid on pühendunud Euroopa Liidu alusväärtuste – vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse – kaitsmisele. Sama kindlalt seisame vabaduse kaitsel maailmas, toetades kõigi vahenditega Vene agressiooni ohvriks langenud Ukrainat ning ka kõiki teisi, kelle vabadusi ja inimõigusi kus tahes maailma paigas jalge alla tallatakse.

Euroopa julgeolekuolukord nõuab meilt võimekust vaenlasi heidutada ning oma põhiväärtusi ja vabadusi kaitsta. Eesti sotsiaaldemokraadid seisavad kindlalt selle eest, et Eestil ja kogu Euroopal oleks piisavalt jõudu ja valmidust operatiivselt reageerida mistahes ohule, mis ähvardab Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut ja rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda. Selleks peab Euroopa otsustavalt suurendama oma sõjalist võimekust ja olema strateegiliselt autonoomne. 

Täna ei piisa meie relvastuse ja laskemoona varudest ei Ukraina abistamiseks ega ka Euroopa Liidu kaitsmiseks kõigi ohustsenaariumide puhul. Liikmesriikide kaitse-eelarved peavad oluliselt kasvama ja Euroopa kaitsetööstus tuleb taas käima lükata. Me toetame ettepanekut nimetada Komisjoni järgmises koosseisu ametisse Kaitseküsimuste volinik, kelle vastutusalas on kõik Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsevaldkonna algatused ja instrumendid ning ka piisavad eelarvevahendid nende ellu viimiseks. Sotsiaaldemokraadid toetavad täiendavate kaitsekulutuste rahastamiseks riigikaitsemaksu kehtestamist või riigikaitselaenu võtmist. 

Täna on olukord Ukraina rinnetel kriitiline. Ukraina allajäämisel võitluses Vene agressoriga oleksid hukutavad tagajärjed mitte ainult Ukrainale, vaid kogu reeglitel põhinevale maailmakorrale. Ukraina peab võitma ja Euroopa Liidu toetus Ukrainale on selles osas kriitilise tähtsusega. Me peame otsustavalt suurendama Ukrainale antavat abi, sh nii relvi ja laskemoona kui ka rahalist, humanitaar- ja taasteabi, ning tagama, et abi oleks pidev ja katkematu ning vastaks Ukraina vajadustele. Peame jätkama Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist, võtma Ukraina majanduse taastamiseks kasutusele Venemaa külmutatud varad ning algatama rahvusvahelise tribunali loomise, et võtta vastutusele agressioonikuriteo eest vastutavad Venemaa liidrid.

On ülimalt oluline, et Euroopa Parlamendi valimistel saavutaksid enamuse euroopameelsed ja Ukrainat toetavad poliitilised jõud. Sotsiaaldemokraadid seisavad Euroopa eest ja Ukraina kaitsel ning astuvad vastu äärmusparempoolsetele ja populistide püüetele Euroopa ühtsust lõhestada.  

Iga sotsiaaldemokraatidele antud hääl on hääl vabama, õiglasema ja turvalisema Euroopa poolt!