Elo Kiivet: kuidas lugeda Süku planeeringut. Spikker

Tartu sajandi kultuuriehitise rajamise pikk protsess on jõudnud järgmisse etappi. 22. aprillini on avalikul väljapanekul Tartu südalinna kultuurikeskuse ehk ametliku nimetusega Vanemuise tn 1 ja lähiala detailplaneering. Esmapilgul keerukad planeerimisdokumendid võivad eemale peletada need huvilised, kes juriidilises või ametkondlikus kõnepruugis karastunud pole. Aga tegu on hoopis põneva võimalusega igaühel kaasa rääkida uue linnaruumi loomisel. Annan…

Loe edasi

KAAREL OJA: on imeline tunne, kui erivajadustega laps kogeb teatris siirast rõõmu

Igaüks, kes soovib, peab saama kultuurielust osa võtta. See on kõige olulisem põhimõte, millest ka poliitikud, ametnikud ja korraldajad peaksid lähtuma. Suures pildis ja pikemas vaates oleks patt nuriseda, sest tegelikult oleme õigel teel. Vaadet kitsendades selgub aga, et kahte peamist märksõna – „kättesaadavus“ ja „ligipääsetavus“ – saab tegudega palju paremini sisustada. Tallinna linna kultuuriasutused…

Loe edasi

JAAK ALLIK: näitlejate streigil on mõtet vaid siis, kui see toimuks ühiselt kõigi teiste kultuuritöötajatega

2008. aastani oli nii koalitsioonilepetes kui ka praktikas kõrgema haridusega kultuuritöötajate alampalk (rõhutan: kõrgema haridusega!) võrdsustatud kõrgema haridusega haridustöötajate alampalgaga. Kuna kultuuritöötajaid on suurusjärgu võrra haridustöötajatest vähem, oli see arukas ja õiglane. Siis alanud majanduskriisi tingimustes suutsid haridusministrid õpetajate palga tõusu tagada, kultuuriministrid aga mitte. 2014. aastaks oli vahe kärisenud mitmesaja euroni. 2015.–2019. aasta kultuuriminister…

Loe edasi

HELJO PIKHOF: Kui on võimalus ja raha telekompleksi rajamiseks, siis tuleb sellest kinni haarata

Vastulause Viktoria Ladõnskaja-Kubitsale Tervemõistuslik on kasutada Kultuurkapitalile laekuvaid vabu vahendeid, mis kohe rakendust ei leia, ammuoodatud telemaja valmis ehitamiseks, kirjutab riigikogu kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE). Viktoria Ladõnskaja-Kubits avaldas hiljuti Postimehes teravatoonilise artikli, mis rääkis tähtsatest kultuuriehitistest ja kus autor süüdistas riiki sõnamurdlikkuses. Paraku oli tema loosse sattunud mitmeid eksitavaid väiteid ja väärtõlgendusi. Näiteks kirjutas…

Loe edasi

Kultuurikomisjon saatis kultuuriehitise eelnõu esimesele lugemisele

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas saata esimesele lugemisele enda algatatud eelnõu, mis võimaldab eraldada investeeringutoetuse peale riigikogu kinnitatud pingereas olevate objektide veel ühele riikliku tähtsusega kultuuriehitisele. Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE) toonitas, et eelnõu järgi saab kultuurkapitali nõukogu otsustada kultuuriministri ettepanekul ja kultuurikomisjoni nõusolekul veel ühe riikliku tähtsusega kultuuriehitise rahastamise, ent seda vaid juhul, kui see ei…

Loe edasi

Tallinna abilinnapea: käed eemale Kultuurkapitali rahakotist, härra Võrklaev! Teie plaan tuleb lasta sõelapõhjaks

Nädala lõpp peaks tooma selgust, mis saab ehitusjärgus keerulisse seisu sattunud kultuuriobjektidest. Valitsuse traditsioonilise eelarvemaratoni otsustest sõltub muuhulgas, kas Rahvusraamatukogu ulmelisele kallinemisele leitakse kate või tuleb hakata projekti kärpima. Kas Rahvusringhäälingu uue hoone ehitus sedakorda tõesti algab? Kas meie kunsti- ja ajaloopärandi säilimiseks vajalikud pärandihoidlad saavad selge perspektiivi või jäävad edasi unistuseks strateegiadokumentides? Kas Tallinna Kunstihoone jätkab…

Loe edasi

Krista Aru: Kultuur on meie ühisosa

Meil on õnn elada vabas Eestis. Demokraatliku riigi üks suurimaid eeliseid on, et kõigil võib olla kõige kohta oma arvamus ning kellegi jaoks määratud ja kinnistatud teemasid pole. See on tore, et enamuse sündmuste ja tegevuste, isikute ja arengute suhtes valitseb arvamuste paljusus, kuid mõnede suurte küsimuste ja teemade puhul peaks arvamuste paljususest saama ühiskonda…

Loe edasi

Ants Johanson: Kultuuritöötajad kui elavad surnud?

Nagu paljud kultuurikorraldajad, olen sageli seisnud dilemma ees, kas ja kelle juurde minna küsima toetust. Eriti kui vastav “rahasoolikas” puudub või tunned, et ei ole õige veel toimumata sündmust üles kiita, sest tead, et erakordsus saab ilmuda vaid loomishetkel – kontserdil, etendusel jne. Meenub, kui u kümnend tagasi, korraldades Tartu Hansapäevi, küsisin toetust ühelt ettevõttelt.…

Loe edasi

Piret Hartman: kohaliku kultuuri väljakutseid tuleb arutada riiklikult tähtsa küsimusena

Kultuuriminister Piret Hartman tegi Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku tõstatada riiklikult tähtsa küsimusena kohaliku kultuuri väljakutsed, kuna kohalikud omavalitsused seisavad keerulisel eelarveaastal valiku ees kärpida eelarvet.  “Tänasel Tartu rahu aastapäeval ja Ukrainas käiva sõja taustal peame eriliselt mõtlema ja pöörama tähelepanu sellele, millest koosneb Eesti riigi julgeolek. Olen veendunud, et kohaliku kultuuri olemasolu ja toimimine igas Eesti…

Loe edasi