Piret Hartman: kohaliku kultuuri väljakutseid tuleb arutada riiklikult tähtsa küsimusena

Kultuuriminister Piret Hartman tegi Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku tõstatada riiklikult tähtsa küsimusena kohaliku kultuuri väljakutsed, kuna kohalikud omavalitsused seisavad keerulisel eelarveaastal valiku ees kärpida eelarvet. 

“Tänasel Tartu rahu aastapäeval ja Ukrainas käiva sõja taustal peame eriliselt mõtlema ja pöörama tähelepanu sellele, millest koosneb Eesti riigi julgeolek. Olen veendunud, et kohaliku kultuuri olemasolu ja toimimine igas Eesti piirkonnas on väga oluline osa meie julgeolekust.”

Mitmes kohalikus omavalitsuses on aga keerulise eelarve tõttu sattunud löögi alla just kultuuriasutused. “Praegu kiires kärpetuhinas tehtud otsused mõjutavad väga valusalt meie kultuuri ja seeläbi meie riigi arengut,” ütles Hartman. Ta lisas, et riik peab vastutama selle eest, et kultuur oleks kättesaadav kogu rahvale, kõigile ja kõikjal Eestis. “Riikliku tähtsa küsimusena tuleb meil leida lahendusi, kuidas tõsta kohalike kultuuritöötajate palkasid, kuidas leida tuge kultuuriasutuste ülalpidamiseks ja tegevuste finantseerimiseks,” rääkis ta.

Hartman kohtus eelmisel nädalal omavalitsuste juhtide ning kultuurispetsialistidega, et rääkida kultuuri jätkusuutlikkusest piirkondades. “Nii arutelu, uudised kohalike rahvamajade ning raamatukogude sulgemisest, kuid ka koos Eesti Linnade ja Valdade Liiduga tehtud küsitlus näitavad, et tõsised arutelud kohaliku kultuurikorralduse väljakutsete osas seisavad ees,” sõnas ta.

Kohalike omavalitsuste seas tehtud küsitluse tulemustes kerkis teravalt üles muu hulgas palgaküsimus, mis mõjutab inimeste motivatsiooni selles valdkonnas töötada. Vaid 10% vastanutest on kohaliku omavalitsuse kultuuritöötaja miinimumpalk võrdsustatud riikliku kultuuritöötaja miinimumpalgaga. 51% vastanutest puudus eesmärk maksta riiklikku kultuuritöötaja miinimumpalka, sest palgatase on omavalitsuste võimaluste jaoks liiga kõrge.

Hartman avaldas lootust, et Riigikogu leiab veel enne märtsi valimisi võimaluse arutada kohapealse kultuuri püsimist riiklikult tähtsa küsimusena.