HELMEN KÜTT: Tõeväänamine ja hoolekanne ei sobi kokku

Ettevõtja Marion Teder tegi Õhtulehes ilmunud arvamusloos, kuhu oli küll pikitud ilusaid lauseid inimväärsest elust ja humaansest vananemisest, pihuks ja põrmuks hoolekandereformi. Paraku kubises tema kirjatükk eksitavastest väidetest ja pooltõdedest, mis vajavad nüüd ümberlükkamist või selgitamist. Esmalt on mul  kahju sellest, et noor inimene, kes kiitleb sellega, et on õppinud sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat, ei tunne Eesti…

Loe edasi

REILI RAND: võtame jultunud „räpinad“ riigikogus peagi letti. Väetite arvelt koonerdamine on kuritegelik

Septembri alguses täitus kaks kuud pikisilmi oodatud hooldusreformi jõustumisest. Reformi rakendumine oli Eesti sotsiaalpoliitikas kahtlemata pöördeline sündmus: esmakordselt tuli riik abivajajatele ja nende peredele hooldekodu kohatasu maksmisel appi. Kui muidu eakate mured just ülearu palju meediasse ei murra, siis tänavu on reformi erinevatele tahkudele pööratud tähelepanu nii enne kui pärast 1. juulit. Enamasti küll kriitilises võtmes, mis on ka…

Loe edasi

REILI RAND: Üks õige linn või vald hoolib oma kõrges eas inimestest

Septembri alguses täitus kaks kuud pikisilmi oodatud hooldusreformi jõustumisest. Reformi rakendumine oli Eesti sotsiaalpoliitikas kahtlemata pöördeline sündmus: esmakordselt tuli riik abivajajatele ja nende peredele hooldekodu kohatasu maksmisel appi. Kui muidu eakate mured just ülearu palju meediasse ei murra, siis tänavu on reformi erinevatele tahkudele pööratud tähelepanu nii enne kui pärast 1. juulit. Enamasti küll kriitilises võtmes, mis on ka…

Loe edasi

Hoolekandereform ulatab abikäe hooldatavale ja tema lähedastele

Homme, 1. juulil jõustuv hoolekandereform toob kergendust kümnetele tuhandetele Eesti peredele, vähendades inimeste jaoks olulisel määral kõrgeid hooldekodu omaosalustasusid.  Riik osaleb alates juulist hooldekodu kohatasu maksmises, mis on suur tugi abivajajatele ja nende lähedastele. Tegu on viimaste aastakümnete suurima ja oodatuima pöördega hoolekandes – esmakordselt tuleb riik kohalikele omavalitsustele appi elukaare lõpu teenuste toetamisel. Aastaid…

Loe edasi

Heljo Pikhof: tulekul on hoolekande pööripäev

Mõni napp nädal on jäänud juulikuuni, kui jõustub hooldereform. Aastakümneid on reformi oodatud, selle hädavajalikkusestki aru saadud, nüüd siis viimaks saab riik omavalitsustele õla alla pandud. See on riigi suurim panus alates 1995. aastast, mil tollase sotsiaalhoolekandeseadusega pandi omavalitsustele kohustus kanda omainimeste eest hoolt. Tänavu investeerib riik kohaliku omavalitsuse tulubaasi 40 miljonit eurot, tuleval (täis)aastal…

Loe edasi

1. juulist jõustuv hoolekandereform leevendab inimeste väljaminekuid hooldekodude kohatasudele

Selle aasta 1. juulist jõustuva hoolekandereformiga hakkab riik panustama hooldekodude kohatasude maksmisesse, mis toetab oluliselt hoolealuste ja nende lähedaste toimetulekut.  Reformiga eraldatakse kohalikele omavalitsustele täiendavaid rahalisi vahendeid, millega muutub hooldekodukoht teenuse saajatele taskukohasemaks, tõstetakse üldhoolduse kvaliteeti ja mis võimaldab parandada kodus elamist toetavate teenuste kättesaadavust. Lisaks hüvitab keskmisest vanaduspensionist madalamat sissetulekut saavatele teenuse saajatele kohalik omavalitsusus…

Loe edasi

Heljo Pikhof: Pensioni eest hooldekodusse

Aasta teisest poolest käivitub hooldekodude rahastamise uus kord. Vana aasta sees võttis riigikogu vastu seadusemuudatused, mis kauaoodatud reformi viimaks seadustavad. Paarkümmend aastat on ühiskonna igal tasandil räägitud, analüüsitud, jah, ka aru saadud, et vananeva rahvastikuga riik ei saa nõnda edasi kesta, et abivajajate hooldamise pea kogu koormus on omaste õlul ning riik ei tee seejuures…

Loe edasi

Helmen Kütt: Yana Toom, eakate hirmutamise ja eksitamise asemel teeks parem koostööd!

Hooldusreformi seadustamine ja selle käivitamine tänavu suvel on viimase kümnendi Eesti poliitikas üks läbimurdelisemaid asju, mis hakkab otseselt puudutama kümnete tuhandete inimeste elu. Väga paljude eakate ja ka nende perede suured mured saavad vähem kui poole aasta pärast olulist leevendust. Paratamatult ei kulge nii mitmetahulise reformi, mis muudab hooldekodu koha kättesaadavamaks ja parandab koduteenuste pakkumist, läbiviimine ilma…

Loe edasi

Helmen Kütt: inimkeskne ja väärikas hoolekanne saab Eestis reaalsuseks

Eile õhtul läbis riigikogus teise lugemise eelnõu, mis toob Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi viimaste aastakümnete suurima muutuse  – 2023. aasta 1. juulil jõustuv hoolekandereform teeb hooldekodu abivajajatele kättesaadavaks ja astub suure sammu edasi koduteenuste pakkumisel. „Reformi kandev mõte on inimkeskse ja väärika hoolekande võimaldamine kõigile, kes seda vajavad.  Õiged teenused peavad olema õigel ajal õiges kohas. Riik…

Loe edasi