Uus rahvatervishoiu seadus paneb aluse tõhusamale ennetustööle

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile uue rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Uue seadusega pannakse paika kõigi osapoolte – riigi, omavalitsuste, organisatsioonide vastutus ja ajakohastatakse nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks. Seadus paneb aluse senisest tõhusamale tervisealasele ennetustööle.

„Inimeste hea tervis on ühiskonna jõukuse ja majanduse arengu olulisim eeldus. Vananevas ühiskonnas nõudlus ja vajadus tervishoiuteenuste järele ajas järjest suureneb. Selleks, et leevendada survet tervishoiusüsteemile peame panustama senisest enam tõenduspõhisesse ennetusse,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „Kõik inimeste tervise kaitseks ja edendamiseks suunatud tegevused on investeering tulevikku. Kogu riigi arengu ja tuleviku jaoks on eriti oluline kujundada lastele elu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab tervise hoidmist ning võimaldab neil seeläbi elada tulevikus kauem tervena.“

Rahvatervishoiu seadus reguleerib valdkonna korraldust ja põhimõtteid, samuti mitmeid olulisi inimeste tervise kaitsmiseks vajalikke nõudeid ja piiranguid, mida teised õigusaktid ei kata. Rahvatervishoiu seadus ja selle määrused mõjutavad paljusid igapäevaseid teenuseid ja asutusi. Näiteks reguleeritakse rahvatervishoiu seaduse alusel keskkonna- ja toitlustamise nõudeid lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele.

Samuti sätestatakse rahvatervishoiu seaduse alusel nõuded näiteks elektromagnetväljadele, kosmeetikatoodetele, iluteenustele ning ujulatele.

Eelnõu üheks oluliseks sihtrühmaks on lapsed. Eelnõuga on kavas keelustada solaariumi- ja tätoveerimisteenuste pakkumine alaealistele. Rahvusvahelistes uuringutes on leitud, et tätoveerimisvärvid võivad sisaldada kantserogeenseid ühendeid. Mida varasemas eas inimene nende ainetega kokku puutub, seda suurem on tõenäosus elu jooksul vähki haigestuda. Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumi kasutamine suurendab melanoomi haigestumise riski.

Eelnõuga ajakohastatakse ka kohalike omavalitsuste ülesandeid rahvatervishoiu valdkonnas ja viiakse need praktikaga kooskõlla. Kohalikel omavalitsustel on juba praegu suur vastutus elukeskkonna kujundamisel ning paljude oluliste teenuste pakkumisel, mis mõjutavad otseselt ka rahvastiku tervist.

Alates 1995. aastast senini kehtiv rahvatervise seadus asendatakse uue terviktekstiga. Uus rahvatervishoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. juulil 2025.