Toomas Jürgenstein: hooliv koolikeskkond toetab laste vaimset stabiilsust

Sotsiaaldemokraadist kooliõpetaja Toomas Jürgenstein rõhutas täna riigikogus peetud arutelul hooliva koolikeskkonna olulisust laste vaimse stabiilsuse toetamisel. 

„Kui me suudame koolidesse luua rõõmustavama, solidaarsema, hoolivama ja armastavama keskkonna, siis me suudame paljusid ohte ennetada. Reaalsuses on selleni veel pikk tee minna,“ ütles Jürgenstein riigikogus peetud debatil, mis keskendus noorte vaimse tervise toetamisele.

Samuti kutsus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige nii õpetajaid ja õpilasi rohkem märkama. „Vahetunnis on õpetajatel sada asja teha, kuid hästi vajalikud on õpilastega jutuajamised ka igapäevastel teemadel. Vahel õnnestub märgata mõnda probleemi, mis on ülihästi peidetud. Ja kahjuks meil ei ole koolis veel seda traditsiooni, et õpilane X tuleks minu juurde ja ütleks, et tead, õpilasega Y on halvasti. See on üks asi, mida peab julgustama,“ rääkis Jürgenstein.

Õpilastel peaks tema hinnangul olema koolis võimalus tegeleda suurte ideedega, sealhulgas maailma ja inimese olemust puudutavate küsimustega. Need ideed võivad pärineda filosoofiast, religioonist ja teadusest ning viivad sageli õpitu mõtestamisele, lisas ta.