Mille eest seisame:

Kultuuriline mitmekesisus on nii meie rikkus kui ka tugevus. Kultuur toetab avatud ja salliva ühiskonna kujunemist ning aitab kaasas käia muutustega maailmas. Seetõttu on oluline tagada, et kultuur oleks kättesaadav inimese kogu elukaarel, sõltumata tema elukohast, vanusest päritolust, erivajadusest, sotsiaalmajanduslikest võimalustest. Erilist tähelepanu pöörame kultuuri levitamisele, et Eesti kultuur jõuaks laiema publikuni.

* Toetame kultuuri suuremat struktuurset ja jätkusuutlikku rahastamist, et edendada ja kaitsta nii kultuurivaldkondi kui ka kultuuripärandit ja kultuurilist mitmekesisust.

* Soodustame kultuuri paremini kättesaadavaks ja ligipääsetavaks muutmist, sh erivajadustega inimestele.

* Toetame kunsti- ja kultuuriloomingu, sh audiovisuaalsete teoste levitamist, et ka Eesti kultuur jõuaks laiema Euroopa publikuni.

* Euroopa Liidu kultuurivahetuste soodustamiseks toetame loomeinimeste ja kultuuriasutuste koostööd ning võrgustike loomist. Vähendame bürokraatiat kultuuri toetamisel.

* Tugevdame loomemajanduse arengut toetustega struktuurifondidest ja tagame intellektuaalse omandi kaitse.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Kultuuriline mitmekesisus on meie rikkus ja tugevus, toetades avatud ja salliva ühiskonna arengut ning võimaldades meil kohaneda kiirete muutustega maailmas.”

 

Marina Kaljurand, Eesti saadik Euroopa Parlamendis