Siseminister Pühtitsas: igasugused sidemed Moskvaga tuleb katkestada

Siseminister Lauri Läänemets külastas täna hommikul Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalset Naiskloostrit. Visiidi eesmärk on kohtuda kloostri juhi iguumenja Filaretaga, et arutada kloostri tänast alluvussuhet Moskva patriarhile ja kloostri tulevikku olukorras, kus suhted Moskva Patriarhaadiga tuleb katkestada.

Läänemetsa sõnul astub riik samme Moskva terroristliku režiimi vastu, mitte õigeusklike vastu Eestis. „Riigil on kohustus kaitsta Eesti elanikkonda terroristliku režiimi mõjude eest. Moskva Patriarhaadi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahel on kanooniline side – nad on ühe terviku osad ja ranges subordiantsioonis. Riigi eesmärk on katkestada siinsete usuliste ühenduste igasugused suhted Moskvaga – nii kanoonilised kui juriidilised. Sellest täna ka kloostrijuhiga rääkisime.“

Läänemetsa sõnul oli vastuvõtt kloostris soe ja avatud: minister selgitas, miks Eesti riik peab Moskva patriarhi seisukohti vastuvõetamatuks; ning iguumenja selgitas kloostri positsiooni ja suhtestumust Moskva Patriarhaadiga. „Igumeenja kinnitas mulle, et nende jaoks pole patriarh Kirill väljaütlemised kuidagi siduvad, kuid usun, et mõlemad osapooled mõistavad olukorra keerulisust. Ilmaliku õiguse kohaselt pole kloostri eraldumine Moskva Patriarhaadi alluvusest keeruline, kuid kirikuõiguse mõttes on olukord oluliselt keerulisem,“ ütles Läänemets.

Ministri sõnul otsib riik koostöös kirikuga nii juriidiliselt kui ka kanooniliselt pädevaid lahendusi, mis välistaks jäädavalt võimalused seostada Pühtitsa kloostri nunnasid Moskva Patriarhaadi poolt levitatavate, sõda ja vägivalda õigustavate avaldustega. „Uute lahenduste leidmiseni jätkab klooster oma tavapärast tegevust,“ rõhutas siseminister.

Pühtitsa klooster on otsealluvuses Moskva patriarh Kirillile, seda juhib iguumenja Filareta.

Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill kutsus 27. märtsil 2024 üles pühale sõjale, mis seisneb sihtmärgina ka „satanismi“ mõju all oleva Läänemaailma vastu võitlemises. See tähendab, et vastandutakse agressiivselt Euroopa väärtusruumile. Nii nagu Moskva patriarhi sõnade kohaselt peab Ukraina olema osa Vene maailmast (Russki Mir), kuulub avalduse kohaselt kogu nn post-sovetlik ruum, sh Eesti, Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri. Seega on imperialistliku üleskutse sõnum sisuliselt see, et Eesti pole iseseisev riik ja rahvas vaid osa vene õigeusu ja seega ka Venemaa mõjusfäärist. Moskva Patriaraat saadab sellega sõnumi ka Eestis elavatele Moskva Patriarhaadi õigeuslikele, et Eesti on osa vaenulikust läänemaailmast, mille vastu on kuulutatud püha sõda.

Vastusena patriarh Kirilli avaldusele on Riigikogus tehtud ettepanek kuulutada Moskva Patriarhaat Venemaa Föderatsiooni terroristlikku sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Vastavasisuline avaldus on võetud Riigikogu täiskogu päevakorda ja lõpphääletus toimub 2. mail. Läbimisel seaks see avaldus Eestis tegutsevad Moskva Patriarhaadile otseselt alluvad usuühendused tõsiste valikute ette; aga kindlasti puudutaks see ka kümneid siin tegutsevaid kogudusi ja kirikuid, kes kuuluvad Moskva Patriarhaadile otsealluva Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku alla.