Margit Hiiet: lasteaiad on veduriks eestikeelsele õppele üleminekul

Möödunud nädalavahetus tõi meile koalitsioonilepingu, millega lepiti muu hulgas kokku hariduse põhisuunad järgnevateks aastateks. Igati oodatult on peamine eestikeelsele õppele üleminek ja koolivõrgu korrastamine.

Lasteaiad on veduriks eestikeelsele õppele üleminekul. See näitab usaldust meie lasteaednike vastu. Suur eeltöö on tehtud ja tegelikult ootavad lasteaiad praegu väga konkreetseid kokkuleppeid, kuidas ja millal. Üheskoos saame hakkama.

Samas tuletan meelde, et pärast seda, kui 1. juunil 2020 alushariduse ja lapsehoiu seadus riigikogus tagasi lükati, ei ole sellest rohkem midagi kuulda olnud. Jah, ka minul oli ettepanekuid selle seaduse eelnõu muudatusteks, ent neid ei olnud nii palju, et peaaegu kahe aasta jooksul ei oleks olnud võimalik lahendust leida. Loomulikult on vahepeal olnud palju olulisi asju, millega tegeleda, aga loodan, et seaduseelnõu siiski seda aega lihtsalt sahtlis ei veetnud.

Oleme olukorras, kus ühelt poolt on ootus ja usaldus lasteaedade vastu nii suur, et jätta nende vedada tänase päeva Eesti hariduse tähtsaim eesmärk. Teiselt poolt ei paista piisavat tahet ootele jäänud seadus ja õppekava valmis saada. Lasteaednikud ootavad ja on valmis igakülgseks koostööks.

Teine lubadus, mis koalitsioonilepingust silma jääb, on lubadus juhtide kvaliteedi tõstmiseks koolijuhtide lepingud tähtajaliseks muuta. Ma tõesti ei usu, et see kuidagi kvaliteeti tõstab.

Võin uut ministrit rõõmustada – haridusjuhi kompetentsi- ja karjäärimudeliga on tehtud palju tööd ja on lootust, et hoopis kaasaegne haridusjuhi juhtimine ja tagasisidestamine tõstab haridusjuhi kvaliteeti. Just nimelt haridusjuhi, mitte koolijuhi, sest haridus algab alusharidusest. Nii nagu on iga haridusjuht vahel olukorras, kus mõni õpetaja vajab rohkem suunamist, koolitamist, nõustamist või tõesti ka väljasuunamist, peab seda kõike tegema ka juhi tööandja.

Eesti hariduses on väljakutseid ja see on hea. See näitab, et me hoolime, märkame ja tahame luua parimaid võimalusi kõigile Eesti lastele. Palun, hoiame otsuseid tehes fookuses lapse ja tema võimalused.

Lasteaiad on veduriks eestikeelsele õppele üleminekul