Julge valik.

Vootele Päi
Siseministri nõunik, kommunikatsiooniekspert, rahvusvaheliste suhete asjatundja, eurooplane 129
InstagramLinkedin

700-kohalises europarlamendis on Eestil 7 kohta. Igast mandaadist tuleb võtta maksimum, meie hääl ei tohi piirduda parlamendisaaliga. Eesti mõte ja sõnum tuleb kõlama panna kõikjal Brüsseli mullis – eurokoridoridest kuluaaride ja rahvusvaheliste meediamajadeni.

Järjest ebakindlamas maailmas on Eesti majanduse ja julgeoleku huvides sõltumatum Euroopa, mis suudab end globaalses konkurentsis kehtestada. Kui Euroopa ei suuda arendada iseseisvat kaitsetööstust ja uusi tehnoloogiaid, sõltumatut roheenergeetikat ning põllumajandus- ja toiduainetööstust, on mistahes jutt julgeolekust leige õhk.

Minu seisukohad

Euroopa Liit pole pelgalt regulatsioonide rägastik ja eurotoetuste eest rajatud kergliiklustee või ujula. Euroopa hing on selle väärtused nagu näiteks vaba liikumine, ühisturg ning inimeste õigused indiviidide, kodanike ja tarbijatena. Neil eurovalimistel pole kaalul enamat ega vähemat kui Euroopa hing.

Ümbritsev maailm on euroopalikest inimkesksetest väärtustest kaugenemas; globaalset mõju ja haaret üritavad laiendada ebademokraatlikud ja meie väärtusruumi mitte jagavad jõud. Ebakindlust lisavad veelgi lähenevad USA valimised. On oluline, et Euroopa läheks neile väljakutsetele vastu ühtselt ning sõltumatumana kui kunagi varem.

Olgu tegu majandusliku konkurentsivõime, keskkonnahoiu, isikuvabaduste- ja õiguste või kõige otsesemas mõttes julgeolekuga – oma väärtusi ja huve suudame kaitsta vaid siis kui Euroopa vähendab otsustavalt oma sõltuvust kolmandatest riikidest. Mistahes liigne sõltuvus ebademokraatlike kolmandate riikide tehnoloogiast, toodangust või toorainest on risk meie majandusele, demokraatiale, väärtustele ja julgeolekule.

Roheenergia, teadus-arendustegevus ja tehnoloogia, kaitsetööstus või toidujulgeoleku seisukohast oluline põllumajandus ja toiduainetööstus – kõik need elemendid toetavad otseselt Euroopa sõltumatust. Eesti ei tohi selles küsimuses jääda jälle skeptiliseks kriitikuks ja nõudjaks; vaid jõuliselt ideedega panustama ja suunama Brüsseli protsesse nii, et sõltumatuma ja võimekama Euroopa loomine toetaks ka Eesti majandust, töökohti, inimeste heaolu ja seeläbi julgeolekut laiemalt. Meil on võimekamast Euroopast ainult võita – nii meie elanike igapäevases heaolus kui ka pikaajalises julgeolekus.

Aasta tagasi otsustasime riigikogu valimistel Eesti põhimõttelise suuna euroopalikemate ja avatumate väärtuste kasuks. Sel kevadel on mäng põhimõtteliselt sama, aga panused kõrgemad. Juuni alguses otsustavad miljonid eurooplased: kas jõudude tasakaal europarlamendis kaldub rahvuspopulistide ja konservatiivide kasuks, kes seeläbi saaks võtta europarlamendi oma pantvangi ning nõuda lõppu Venemaa sanktsioonidele ja Ukraina abistamisele; või hoiavad Euroopa tüüri jätkuvalt liberaalsed jõud, mis soovivad luua õiglasemat, inimkesksemat ja jõulisemat Euroopat ning näevad ka Ukrainat selle osana.

Soovitajad