Vabadus, õiglus, julgeolek!

Tanel Kiik
Riigikogu liige ja endine minister, SDE aseesimees 125

Mul on 17 aasta jagu töökogemust nii erasektoris kui mitmetel poliitilistel ametikohtadel kohalikul ja riigi tasandil. Olen juhtinud peaministri bürood, töötanud sotsiaalministri ning tervise- ja tööministrina, aga ka Tallinna abilinnapeana. Riigikogus olen kuulunud sotsiaalkomisjoni, keskkonnakomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni. Alates 16. märtsist olen Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees.

Hariduselt olen lõpetanud ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala (cum laude) ning õppinud magistriõppes Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis Euroopa õpingute erialal. Olen abielus ja viieaastase tütre isa.

Minu seisukohad

Kandideerin Euroopa Parlamenti, et ehitada tugevat ja solidaarset Euroopat, kus on tihe sotsiaalne turvavõrk ning mitte kedagi ei jäeta maha!

Peame töötama nii Eestis kui Euroopas ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamise nimel, luues õiglast ühiskonda, kus kõigil on parem elada. Just sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on Euroopa Liidus kokku lepitud sotsiaalõiguste sammas – kodu, töö, palk, tervis ja vajadusel abi saamine peavad olema tagatud igale inimesele.

Olen  nii ministri kui Riigikogu liikmena seisnud selle eest, et töötajatel oleks õiglane töötasu ja eakatel väärikas pension. Pean oluliseks, et kõigil oleks ligipääs tervishoiuteenustele ja elukestvale õppele, võimalused töö- ja eraelu ühitamiseks ning tagatud väärikas hoolekanne. Tugeva ühiskonna mõõduks on see, kuidas ta hoolitseb kõige nõrgemate – laste, puuetega inimeste ja eakate eest. Inimeste heaolu ja toimetulek on sotsiaaldemokraatide prioriteediks nii Eestis kui Euroopas.

Toetan Euroopa Liidu miinimumsissetuleku kehtestamist, mis oleks vähemalt 50% keskmisest palgast. Meil tuleb tagada nii tööealiste kui pensionäride väärikas toimetulek. Pean oluliseks elukestvat enesetäiendamist ja uute oskuste õppimist, et tõsta meie inimeste konkurentsivõimet tööturul. Seetõttu toetavad sotsiaaldemokraadid neljapäevase töönädala järk-järgulist elluviimist. Töötajate õiguste kaitsel toetame töötingimuste ühiselt kokku leppimist ametiühingute ja tööandjate vahel ehk kollektiivlepingute laialdasemat kasutamist.

Pean väga oluliseks Euroopa lastegarantii elluviimist, et tagada igale lapsele juurdepääs kvaliteetsele lastehoiule, haridusele, eluasemele, toidule ja arstiabile. Samuti seisame selle eest, et nii noortel, tööealistel kui eakatel oleks väärikad ja turvalised elutingimused. Selleks tuleb suunata rohkem renoveerimistoetuseid haavatavatele ühiskonnagruppidele, soodustada investeeringuid sotsiaalelupindade loomiseks ning toetada algatusi taskukohase eluaseme tagamiseks.

Kui toetad vaba, õiglast ja solidaarset ühiskonda, siis anna oma hääl sotsiaaldemokraatidele!