ANDRE HANIMÄGI: tulevikus võiks rahandusvaidlusi lahendada ka finantsombudsman

Õiguskantsler Ülle Madise tegi täna riigikogule ettepaneku lahendada olukord, kus pangakontota jäänud inimene ei saa pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Sotsiaaldemokraatide hinnangul võiks selliste, aga ka muude finantsvaidluste lahendamise üks võti olla finantsombudsmani ametisse nimetamine.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Andre Hanimäe sõnul on  Finantsinspektsioon näinud juba pikemat aega vajadust finantsombudsmani ametikoha loomise järele, et finantsvaidlused saaksid kiirema ja kuluefektiivsema lahenduse. ”Praegu puudub Finantsinspektsioonil seaduslik alus tarbijakaebuste lahendamiseks, kuid samas pöörduvad inimesed pidevalt sinna erinevate finantsküsimustega, sealhulgas muredega, mis puudutavad pangakonto sulgemist  ja avamist ning tarbimislaenudega seotud vaidlusi,”  tõdes Hanimägi.

Finantsombudsman võiks asendada kohtumenetlust – tarbijad ja ettevõtted saaksid  võimaluse pöörduda finantsteenuste pakkujatega tekkinud erimeelsuste korral neutraalse ja sõltumatu vaidluste lahendaja poole, lisas Hanimägi. „Finantsombudsman saaks teha sundtäidetavaid otsuseid kiiremini kui seda võimaldaks kohtumenetlus. Lisaks ei ole kohtus oma õiguste kaitsmine väga suurele osale Eesti inimestest rahaliselt jõukohane,“ tõdes riigikogu liige.

Hanimäe väitel aitaks finantsombudsmani koha loomine mitte ainult vähendada kohtusse pöördumise koormust, vaid toetab ka õiguskantsleri ettepanekuid. „Finantsombudsmani ametikoht aitab tugevdada tarbijakaitset ja tõsta finantsteenuste sektori läbipaistvust ning usaldusväärsust,“ leidis ta.

Õiguskantsler Ülle Madise tõi täna välja, et on mitmeid juhtumeid, kus pank on tõenäoliselt rahapesu ja terrorismi takistamise tõkestamise seadusest tulenevalt keeldunud pangakonto avamisest või on konto sulgenud, mis tähendab, et pangakontot ei avata ka mujal Eestis. Kontota ei ole inimesel võimalik aga tasuda riigilõivu kohtusse pöördumiseks, lisaks ei ole võimalik tasuda erinevaid kulusid või saada talle ette nähtud toetusi.