JÜRI ROSS: astmeline solidaarsusmaks Soome eeskujul aitaks ka ettevõtjaid

ÜRO iga-aastane maailma õnnelikkuse raport (World Happiness Report 2023) näitab Soomet kõige õnnelikuma riigina. Ka teised Põhjamaad on edetabeli eesotsas: Taani 2. koht, Rootsi 6. koht, Norra 7. koht. Eesti on 31. kohal. Kokku on edetabelis ligi 150 riiki. Raportis kasutati õnnelikkuse mõõtmiseks kuut tegurit: elatustase, sotsiaalne tugi, tervelt elatud eluaastate arv, vabadus teha elus…

Loe edasi

HELJO PIKHOF: Loovisikute sotsiaalne kaitse paraneb, kaotajaid ei ole

Aastaid on räägitud vajadusest anda loovisikutele, ennekõike vabakutselistele, sotsiaalsed tagatised ja maksta neile õiglast tasu. Väikesele rahvusriigile, nagu me oleme, on kultuur iseäranis tähtis. Ilma oma keele ja kultuurita pole meie riigi pidamisel sügavamat mõtet. Ja need inimesed, kes kultuuri loomise, hoidmise ja arendamisega tegelevad, väärivad õiglast tasu. Olgu selleks siis autoritasu, esitajatasu või tasu…

Loe edasi

TANEL KIIK: loodan, et me ei hakka kunagi pakkuma riigikaitse asemel erakindlustust. Tervishoius sellised mõtted aga liiguvad

Eesti panustab tervishoidu juba aastakümneid märkimisväärselt vähem kui enamik Euroopa Liidu riike, Põhjamaadest rääkimata. Tervisekassa puudujääk on lähiaastatel suurusjärgus 200 miljonit eurot ning kasvab kiiresti. Tervishoiu rahastus või täpsemalt rahapuudus oli üheks peamiseks teemaks ka teisipäeval riigikogus toimunud debatil, kus terviseminister andis ülevaate riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest. Meil on küll efektiivne tervishoiusüsteem, kus…

Loe edasi

MARJU LAURISTIN: Euroopa Liit peab loobuma eneseimetlusest varasemate „edulugude“ tuules

Eurooplaseks olemine, millest rääkisid Noor-Eesti ajal Gustav Suits ja Friedebert Tuglas, ei tähenda Euroopa märksõnade äraõppimist. Eurooplaseks olemine tähendab Eesti jaoks väärikat tunnet olla osaline maailma asjade otsustamises, lähtudes väärtustest, mis ajalooliselt on seotud vabaduse ja võrdsuse aadetega. Suhtlus teiste Euroopa Liidu riikidega on andnud meile teistsuguse perspektiivi ka rahvusriigina. Oleme näinud ennast võrdväärse partnerina…

Loe edasi