Sotsiaaldemokraatide Ida-Virumaa ringkonna esinumber on Piret Hartman

Eelolevatel Riigikogu valimistel on sotsiaaldemokraatide esinumber Ida-Virumaa ringkonnas kultuuriminister Piret Hartman.

Hartmani sõnul on selle valimiste peamine teema inimeste toimetulek ning Ida-Virumaal Eesti jaoks strateegilise ning olulise piirkonna elujärje ja -keskkonna parandamine ning tugevam sidumine kogu Eestiga.

Hartmani jaoks on oluline, et Eesti oleks õiglane ja hooliv riik, kus tagatakse võrdsed võimalused igale inimesele ja kõigile piirkondadele. “Eesti julgeoleku tagab pingeteta ja sidus ühiskond ning inimeste toimetulek. Inimeste sissetulekud peavad kasvama – tõusma peab nii miinimumpalk kui ka pensionid,” rääkis Hartman.

Tema sõnul tuleb tagada eesti keele ja kultuuri areng ning kättesaadavus ka Ida-Virumaal. “Kultuur on riigi ühtekuuluvuse alus. Keskenduda tuleb laste ja noorte eestikeelsele ja -meelsele haridusele ning mitmekesisele huviharidusele,” lisas ta.

Erakonna peasekretär ja Ida-Virumaa piirkonna juht Eduard Odinets ütles, et nimekiri on saanud igati tasakaalus. “Meil on nii kogenud poliitikuid kui ka esmakandideerijaid, erinevas vanuses inimesi ning aktiivseid kodanikke igast kandist Peipsi äärest Sondani, Ahtmest Narvani ja seda väga erinevatelt elualadelt. Ka sooliselt on nimekiri tasakaalus,” kommenteeris Odinets.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas Ida-Virumaa ringkonnas kandideerivad erakonna peasekretär ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets, Maksu- ja Tolliameti valdkonnajuht Ants Kutti, Eesti Kaevandusmuuseumi tegevjuht, Toila vallavolikogu esimees Etti Kagarov, pikaaegne omavalitsusjuht ja kogukonnaaktivist Oleg Kuznetsov, Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist, kultuurikorraldaja Anne Uttendorf, Virumaa hingehoidjate koordinaator Aili Ilves ning majandustudeng Mark Gerassimenko.

Sotsiaaldemokraatide üleriigiline nimekiri kinnitatakse koos valimisprogrammiga 14. jaanuaril Jõhvis toimuval üldkogul.