Sotsiaaldemokraatide Ida-Virumaa nimekirjas kandideerib Riigikokku Anne Uttendorf

Eelolevatel Riigikogu valimistel kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Ida-Virumaa nimekirjas Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Anne Uttendorf.

Anne Uttendorf kandideerib sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kuna jagab samu väärtusi ja põhimõtteid, kus kesksel kohal on inimene. “Hoolime igast Eestimaa inimesest sõltumata tema päritolust, rahvusest, vanusest, soost, haridustasemest või kultuurilisest taustast,” ütles ta.

Uttendorf peab hea elukeskkonna üheks oluliseks väärtuseks seda, kui kvaliteetne kultuuri- ja huvitegevus on inimesele kodu lähedal kättesaadav. “Selle eeldus on avatud ustega kultuurikolded, särasilmsed kultuuritöötajad ja teotahtelised kogukonnad,” rääkis ta ja lisas, et selleks on tarvis, et kohalike omavalitsuste kultuuriasutuste, nii rahvamajade, raamatukogude kui ka muuseumite töötajad oleksid õiglaselt väärtustatud ja tasustatud.

“Leian, et tähtis on riigipoolne finantsiline tugi nii kogukondade omaalgatuslike ideede kui ka maakondlike suursündmuste korraldamisel. Samuti selles, et meelitada ettevõtjaid Ida-Virumaale tegutsema.” Ta peab oluliseks, et Eestimaa ei lõpeks Rakveres, vaid et suve- ja jõulutuurid jõuaksid ka Toilasse, Jõhvi, Narva, Kohtla-Järvele jne.

Uttendorfi ei jäta ükskõikseks ka lõimumisega seotud teemad. “Sealhulgas näiteks Ukraina põgenike toimetulek Eesti ühiskonnas ning eestikeelsele haridusele üleminek. Samuti toetan alati noorte tegemisi ja otsime lahendusi, et Ida-Virumaa neid päriselt ära ei kaotaks.” Uttendorfi jaoks on tähtis, et sotsiaalvaldkonnas tõuseksid laste- ja peretoetused ja pension ning et hooldekoduteenus areneks ja et hea haridus oleks kättesaadav kõigile.

Erakonna peasekretär ja Ida-Viru piirkonna juht Eduard Odinets ütles, et Anne tunneb Ida-Virumaa kultuurielu läbi ja lõhki, tunneb kõiki tegijaid, kultuuri- ja rahvamaju. “Anne puhul saame rääkida kompetentsist, asjatundlikkusest ja tõelisest pühendumusest. Mul on väga hea meel, et Anne on meie meeskonnaga liitunud,” sõnas ta.

Anne Uttendorf on põline idavirukas ning hariduselt kultuuritöötaja. Ta on Virumaa kultuurivaldkonnas tegutsenud kolmkümmend aastat. Ta on Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Ida-Virumaal, Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu liige ja MTÜ Meie Järve juhatuse liige.