Reili Rand: uue valitsuse üheks peamiseks ülesandeks on regionaalse ebavõrdsuse vähendamine

Postimehe Mõttekoda avaldas Reili Ranna, kes on SDE regionaalpoliitika läbirääkimisdelegatsiooni liige, kommentaari  

Sotsiaaldemokraatide jaoks on uue valitsuse peamisteks ülesanneteks palgavaesuse ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine. Väärikas palk on inimeste toimetuleku eelduseks. Selleks tuleb maapiirkondadesse luua uusi ja tasuvaid töökohti ning toetada seniste töökohtade säilimist. Euroraha peab enam suunama regionaalse ettevõtluse arendamiseks. Vajalik on otsustavamalt tegeleda nõudepõhise ühistranspordi ja elektrivõrgu arendamisega ning jõuda selleni, et kiire internet oleks kõikjal Eestis. Samuti tuleb investeerida kohalikesse teedesse ja rajada riigi toel üürimaju. Piirkondlikke lõhesid aitab siluda avalike teenuste kättesaadavuse parandamine. Omavalitsuste finantsolukorra parandamiseks tuleb esmajoones tugevdada nende tulubaasi, suurendades tasandusfondi.  Pikemas vaates võiks suund olla valdade ja linnade nö individuaalsele rahastamisele, kus arvesse võetakse iga omavalitsuse elanikkonda, asustustihedust ja  teenuste taset. Täna võtavad omavalitsuste rahakotist suurima tüki hariduskulud, mis on pannud mitmed vallad keeruliste väljakutsete ette ja sunnivad tegema valusaid ümberkorraldusi. Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks, et lapsed saaksid kodulähedases koolis õppida vähema 6. klassini. Maakoolide püsimajäämiseks tuleb neid täiendavalt riigieelarvest toetada.

Kõik ühel nõul ja lõhkise küna ees: ääremaa peab rohkem raha saama!