Põhiseaduslike institutsioonide rahaline sõltumatus valitsusest suureneb

Riigikogu kiitis täna 70 poolthäälega seaduse, mille alusel suureneb riigieelarve koostamise protsessis põhiseaduslike institutsioonide – riigikogu, vabariigi presidendi, riigikontrolli, õiguskantsleri ja riigikohtu – sõltumatus.

Edaspidi kiidab riigikogu rahanduskomisjon põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused heaks enne riigieelarve eelnõu parlamenti jõudmist. Rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide rahasoovid lisatakse riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde, selgitas sotsiaaldemokraat Jaak Aab.

“Selle seaduse algatamise peamiseks põhjuseks oli põhiseaduslike institutsioonide sõltumatuse tagamine täitevvõimust. Põhiseaduse järgi on nad kõik oma tegevuses sõltumatud. Seega tuli viia õiguslikult miinimumini valitsuse võimalus survestada põhiseaduslikke institutsioone nende eelarve kaudu. Kui neile ei eraldata piisavalt raha, siis võib see viia ülesannete osalise täitmiseni. Pikantseks tegi senise olukorra tõsiasi, et põhiseaduslikud institutsioonid teostavad teatud osas järelevalvet täitevvõimu, sealhulgas valitsuse üle,“ rääkis Aab.

Ta meenutas läinud suvel puhkenud peaministri ja rahandusministri ning teiselt poolt presidendi kantselei vahelist sõnasõda Kadrioru rahapuuduse teemal. „On kahju, et selle käigus sai kannatada ka presidendi maine,“ lisas Aab.

Veel meenutas Aab seda, et juba üle-eelmise riigikogu koosseisu ajal tegi tollane riigikogu esimees Eiki Nestor ettepaneku, et põhiseaduslike institutsioonide ja eelarvet ettevalmistava rahandusministeeriumi vahelised eriarvamused tuleks lahendada riigikogu rahanduskomisjonis. Tookord toetasid ainsana seda ideed sotsiaaldemokraadid.