Loomeinimeste sotsiaalne kaitse tugevneb

Riigikogu kiitis täna 54 poolthäälega heaks kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muudatused, mis tagavad paljudele loomeinimestele senisest paremad sotsiaalsed garantiid. Sama seadus loob ühtlasi võimaluse ERRi uue hoone rahastamiseks.

„Aastaid on räägitud sellest, et märkimisväärsel hulgal vabakutselistel loovisikutel puuduvad sotsiaalsed tagatised – ravikindlustus, pensionikindlustus ja töötuskindlustus, kuna nende sissetulekud on ebaregulaarsed. Kultuurikomisjoni algatatud seadus ei paku sellele tõsisele murele küll kõikehõlmavat lahendust, kuid parandab oluliselt nende loojate olukorda, kelle loometööd rahastab Kultuurkapital,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Edaspidi hakkab Kultuurkapital loometöötoetuse asemel maksma inimestele loometöötasu, millelt Kultuurkapital tasub ka kõik maksud. Loometööks ette nähtud tasu jagatakse loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja igas kuus, et loojad saaksid püsiva sissetuleku ja sotsiaalkaitse – ravi-, pensioni- ja töötuskindlustuse, selgitas Pikhof.

„Nende muudatuste eesmärgiks on võimaldada loovintelligentsil pühenduda loomingulisele tööle ning parandada nende toimetulekut. Ja mõistagi teenib see seadus Eesti kultuuri arendamist,“ sõnas Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Pikhof. „Sotsiaaldmokraatide kindel soov on laiendada veelgi nende inimeste ringi, kelle laieneb ravikindlustus. Töö selle nimel jätkub,“ lisas Pikhof.

Sama seadus avab tee ERRi uue hoone valmimisele. Selle eelduseks on,  et uue telekompleksi valmimist toetavad nii kultuuriminister, riigikogu kultuurikomisjon kui ka Kultuurkapitali nõukogu.  Seaduse järgi saab Kultuurkapitali nõukogu kultuuriministri ettepanekul ja kultuurikomisjoni nõusolekul otsustada veel ühe riikliku tähtsusega kultuuriehitise rahastamise. Tingimuseks on, et see ei mõjuta mitte kuidagi juba kultuuriehitiste pingereas olevate ehitiste valmimist. Nimekirja lisatud hoone valmides võib toetamiseks valida järgmise kultuuriehitise alles pärast seda, kui eelmisele objektile on kõik väljamaksed tehtud.