Igaüks loeb!

Kaarel Oja
Tallinna abilinnapea, 3 lapse isa. Kultuuri- ja haridusedendaja. 423
Instagram

Igal inimesel peab olema õigus olla tema ise ja igaüks väärib võrdseid võimalusi eneseteostuseks. Toetan kõhklemata algatusi, mis vähendavad palgalõhet, kaitsevad vähemuste õigusi ja suurendavad nende turvatunnet. Samal ajal usun, et kaotajateta ühiskond on võimalik. Kõik me oleme milleski andekad ja igaüks meist väärib, et tema talent saaks avalduda.

Olen töötanud Telliskivi Loomelinnaku ja Teater NO99 tegevjuhina, juhtinud õppematerjalide
kirjastust Maurus, kuulunud Kultuurkapitali ja Lauluväljaku nõukogusse ning löönud kaasa
Arvamusfestivali, Vaba Lava ja Kalamaja Avatud Kooli käivitamises.

Olen teinud kõike alati kirega, nagu ka nüüd, kui töötan Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapeana, kus olen käivitanud erinevaid kultuuri kättesaadavust ja ligipääsetavust parandavaid algatusi.

Soovitajad

Minu seisukohad

Kolme lapse isana tunnen vastutust tuleviku ees, mida kujundavad meie tänased teod ja tegematajätmised. Loodust ja keskkonda säästvam asjade korraldamine on minu jaoks eluterve mõtteviis. Tahan panustada ringmajanduse ja taastuvenergia kiiremasse edenemisse, metsaraiete vähendamisse, elurikkuse hoidmisesse ning väiksema jalajäljega liikumisviiside arengusse.

Ennekõike pean oluliseks:
* Miinimumpalga tõstmist 1200 euroni, selle tulumaksust vabastamist ning kõrgemat maksuastet
jõukamatele.
* Ravikindlustuse laienemist kõigile ehk universaalset tervisekindlustust.
* Konkreetsete eesmärkidega kliimaseaduse vastu võtmist, mis loob selge plaani meid ümbritseva
keskkonna ja looduse säilimiseks.
* Taastuvenergiale ülemineku kiirendamist ja selleks vajaliku bürokraatia kärpimist.
* Kõrgemat lapsetoetust ka esimese ja teise lapse eest.
* Tasuta lasteaiakohta kõigile lastele, sest alusharidus on osa haridusteest, mis peab olema tervikuna
kõigile kättesaadav.
* Suuremat riigipoolset toetust huviharidusele, sest igal lapsel peab olema võimalus käia vähemalt
ühes huviringis ja ühes trennis.
* Madalamat käibemaksu kultuurisündmuste piletitele ja raamatutele, sest kultuur peab olema
kättesaadav.
* Abieluvõrdsuse kehtestamist ja vaenukõne piiramist.
* Tallinnas edukalt käivitunud tasuta muuseumipühapäevade laienemist üle Eesti.