Toimetulek on julgeolek

Heljo Pikhof
Riigikogu liige, õiguskomisjoni esimees 506