Jaak Juske: rohkem armastust ja üksteisemõistmist

Sotsiaalmeedias levib väljaandes “Meie kirik” avaldatud artikkel, kus väidetakse, et “kristlane ei saa ilma pattu tegemata valida Reformi, sotse ja Eesti200”. Sotsiaaldemokraatlik maailmavaade on alati seisnud solidaarse, võrdset kohtlemist ja võrdseid võimalusi väärtustava ühiskonna eest. Nii on meil kristliku, Jeesuse enda kõneldud ligimesearmastust rõhutava õpetusega väga suur ühisosa.

Vasakpoolse ideoloogiana kujunes sotsiaaldemokraatia 19. sajandil, mil toonastes lääne ühiskondades valitses väga suur ebavõrdsus, kihistumine. Just sotsiaaldemokraatide järjekindel rahumeelne võitlus on loonud tänase demokraatliku ühiskonna, kus väärtustatakse iga inimest. Põhjamaade sotsiaaldemokraadid vaatlevad, ehitavad riiki kui ühist rahvakodu. Aga kodus on ju kõik võrdsed, kodus aidatakse neid, kes on nõrgemad, seal ei jäeta kedagi maha. Kodu toetub armastusele.

Ka tänases Eestis on kirikul ja sotsiaaldemokraatlikul maailmavaatel rida ühiseid eesmärke. Et ühiskonnas oleks võimalikult vähe vaesust, et kõigil inimestel oleksid võrdsed õigused, et oleks vähem vastandumist ning rohkem armastust ja üksteisemõistmist.