Lauri Läänemets: kolmandik elektrist võiks olla tasuta

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Lauri Läänemets tunnustas valitsust kiire reageerimise pärast elektrihindade tõusule kuid ütles, et plaanitavatel sammudel pole vajalikku toetavat mõju ning  valitsus peaks elektrihinna hüvitamisel olema ambitsioonikam.

„Hea on näha, et valitsus on väga kiirelt suutnud välja töötada konkreetsed toetusmeetmed millega leevendada elektrihinna mõju tarbijatele. Keskmise pere elektriarve suureneb talveperioodil 500 euro võrra, iga kuu sellest 12 eurot hüvitada, jääb tegelikust vajadusest oluliselt väiksemaks. Veel suurem mure on inimestega, kellel on gaasiküte, nende jaoks kasvavad igakuised energiakulud sada ja rohkem eurot.

Valitsuse lähenemine ainult vaesemat osa toetada on põhimõtteliselt vale, sest esiteks jõutakse selliselt 5% inimesteni ning on kaheldav, et ka neile lisanduv kompensatsioon kümme eurot kuus suurt leevendust pakuks. Raskustesse ei satu aga mitte ainult kõige vaesemad, vaid ka seni enam-vähem hakkama saavad perekonnad, kelle jaoks ei kasva mitte ainult energiakulud, vaid ka kütus, toit ja lapsi puudutavad väljaminekud. Eesmärk peab olema tagada Eesti perede toimetulek, mitte tegeleda ainult vaesusesse sattunutega.

Majanduse elavdamiseks kasutatakse nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopa Liidus erinevaid meetmeid lisaks rahatrükile. Eesti valitsus peaks mõtlema suuremalt kui ainult toimetulekutoetus kõige vaesematele. Peaksime kaaluma lahendust, kus kolmandik keskmise pere elektriarvest oleks oktoobrist-märtsini tasuta.

Riigil on selleks olemas nii hoovad kui kõrgetest energiahindadest tulenevalt enamlaekuv 300 miljonit eurot. Selleni jõudmiseks tuleb kombineerida mitut välja pakutud ideed – peatada taastuvenergia tasude maksmine, vähendada elektri käibemaksu ja võrgutasusid, lõpetada mujal Eestis toasooja tõstva puidu põletamine Narva põlevkivikateldes. Lisaks peavad tehtavad toetused arvestama, et suurt hulka peresid mõjutab lisaks elektrile veel teiste energialiikide kallinemine.

Energiaettevõtted on suuresti riigi omandis ja kontrolli all eesmärgiga, et nende kaudu saaks ellu viia Eesti inimeste jaoks vajalikku poliitikat. Peame neid riiklikke hoobasid koos maksusüsteemiga nüüd kasutama,“ ütles Lauri Läänemets.