Eduard Odinets: kultuuriministri korruptsioonihõngulised rahaeraldised vajavad uurimist

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Eduard Odinets peab vajalikuks kutsuda kultuuriminister Anneli Oti esimesel võimalusel komisjoni, et minister saaks jagada selgitusi seoses kultuuriministeeriumi valimiseelsete investeeringutega, mille kohal lasub tugev poliitilise korruptsiooni kahtlus.

Odinetsi sõnul annavad Eesti Päevalehes avaldatud jalgpallihallide rajamist puudutavad faktid selge viite võimalikule poliitilisele korruptsioonile valimiseelses olukorras. „Riiklike investeeringute kasutamine valimiskampaanias isikliku või erakondliku teenena on tõlgendatav kui avalike vahendite kasutamine isikliku kasu saamiseks. Valijal ei tohi jääda mulje, et üks või teine investeering on konkreetse kandidaadi või tema erakonna isiklik teene,“ märkis Odinets.

Riiklikud investeeringud peavad olema läbipaistvad, lähtuma valdkonna vajadustest ning vastavad otsused tuleb langetada erapooletult ja kindlate kriteeriumite alusel, rõhutas Odinets. „Kui keegi väidab, et kas tema isiklikult või siis tema erakond on toonud linna või valda mõne investeeringu, siis heidab ta varju kogu süsteemile ja ausale konkurentsile riigi toetuse saamisel. Riiklikel investeeringutel ei tohi erakonna silti küljes olla,“ lisas Odinets.

Jalgpallihallide kõrval on tõsine korruptsioonikahtlus ka kultuuriministeeriumi 2022. aasta väiksemate investeeringute kohal kogusummas 959000 eurot. Riigieelarve projekt näeb kultuuri  ja spordi vallas investeeringutoetused ette SA-le Haanjamaa Sport spordikeskuse peamaja renoveerimiseks, SA-le Ajakeskus Wittenstein muuseumihoone renoveerimiseks, SA-le Valgamaa isamaalise kasvatuse püsiekspositsioon muuseumihoone näitusesaali juurdeehituseks, Võru vallavalitsusele multifunktsionaalse väljaku katuse ehituseks ning Võru linnale Kreutzwaldi pargi võrkpalliväljakute renoveerimiseks ja tribüünihoone ehitamiseks. Odinetsi sõnul asub viiest objektist neli kultuuriministri valimispiirkonnas, kuhu suunatakse kokku 900000 eurot.

„Soovin saada minister Otilt selgitusi, millisel moel, millise konkursi käigus, milliste kriteeriumide alusel valiti just need objektid välja,“ sõnas Odinets.